Nieuws

9 juli 2018 bericht van de voorzitter

Beste leden en hun ouders/verzorgers,
Tussen de drukte van de bollen door, even een bericht over onze vereniging. Zoals jullie bekend zijn drie van onze trainsters dit seizoen vertrokken. Als bestuur en voormalige trainsters hebben we ons best gedaan om een of meer vervangende trainsters te vinden.
We hebben online geadverteerd, maar vooral veel in het informele circuit met mensen gepraat en gevraagd of ze de overstap naar VVW zouden willen maken. Helaas zonder succes voor de wedstrijdmeiden. Wij moeten jullie dus meedelen dat er komend jaar geen selectietrainingen zijn. Wat betreft de overige lessen hebben we veel in stand kunnen houden maar zijn we voor 2 lessen (recreatie meisjes in de Krimper) nog naarstig op zoek naar een oplossing.
Verschuivingen: Veel van u zijn gewend aan uw vaste trainingstijd. Door de mogelijkheden van de train(st)ers hebben we een en ander moeten schuiven. We rekenen hierbij op uw begrip. Het rooster vind u op de volgende bladzijde.
Wij willen graag de train(st)ers kort aan u voorstellen: Cor Mantel, oud stagiair van onze vereniging. Een man met veel ervaring en hij geeft met name recreatie-turnen aan zowel jongens als meisjes op de dinsdag en de woensdag. Cor geeft daarnaast ook nog in Amsterdam training en is professioneel (sport)fotograaf).
Claudia Smit, gaf dit jaar al les op de vrijdag, kleuters en dans. Ze blijft dit ook per 1 september doen, maar dan alleen in de Dars. Dans was haar hoofdvak tijdens de opleiding, maar ook kleuters zijn bij haar in goede handen.
Manja Appel. Nieuw per 1 september bij ons in dienst. Geeft nu veel groepslessen bij sportcentrum Hoorn. Deze super sportieve dame komt de hele woensdag dag lesgeven aan de dames, kleuters en jongelui in de Krimper, daarna gaat ze door naar de Dars waar ze 3 uur sporten aanbiedt voor dames en jonge meiden.
Jaap van der Thiel, al 1,5 jaar bij de vereniging actief met een conditie-uur voor dames en heren. Een jonge sportman pur sang, die per 1 sept ook de damesgroepen op de maandagmorgen gaat begeleiden en de damesgroep uit onderdijk.
Mogelijkheden voor oud-selectiemeisjes: De wedstrijdmeisjes die wel graag blijven turnen, maar geen wedstrijden willen draaien hebben we 2 uren op de woensdag onder leiding van de inmiddels bij jullie bekende Cor Mantel. 1 voor de jongsten onder jullie, de andere voor de oudsten. Wij hopen dat jullie daarvan gebruik zullen maken. Het is belangrijk te blijven sporten.
Selectie-jongens Als bestuur hebben we gekozen om komend jaar geen wedstrijden te gaan doen. Er kan nog steeds op 2 momenten worden getraind, en als er voldoende talenten zijn gaan we wellicht per volgend seizoen weer aan wedstrijden deelnemen.
Toekomstige trainers: Vandaag hebben wij een overleg met sportservice NH en vele turnverenigingen hier uit de buurt. Dit omdat alle verenigingen geconfronteerd worden met trainsters die de sport vaarwel zeggen en er is te weinig nieuwe instroom. Het overleg zal niet direct op korte termijn tot oplossingen leiden, maar hopelijk wel op iets langere termijn, zodat we de turnsport in al haar breedte weer kunnen oppakken.
Als er vragen zijn, stuur dan het liefst een mail aan voorzitter@gymvvw.nl of bel 0623372510.

Allen een goede zomer gewenst en graag zien wij u in week 36 in de zaal.
Namens bestuur gymvereniging VVW
Niels Kreuk

 


22-4-2018 De Onderlinge wedstrijden wat een fantastische dag..

Posted by Gymvereniging VVW on Sunday, April 22, 2018

 


21-3-2018 Lastige periode voor onze gymvereniging

Met het afscheid van Ans nog vers in het geheugen heeft het bestuur helaas van Colette en Kriszta ook een opzegging ontvangen. Beiden gaven in een persoonlijk gesprek aan dat de oorzaak niet bij de vereniging en of de leden ligt. Respectievelijk onregelmatig werk en fysieke belasting zijn belangrijke factoren in de overweging. Aangezien deze 3 trainsters een zeer belangrijk fundament zijn voor onze vereniging is het des te belangrijker om met elkaar de schouders onder de vereniging te zetten. Als bestuur hebben we inmiddels Claudia en Cor aangetrokken en misschien onprettige roosterwijzigingen doorgevoerd om het gat van Ans op te kunnen vangen. Aangezien Colette per 1 mei stopt krijgen we als gymvereniging een lastige periode. We zijn naarstig op zoek naar enthousiaste mensen die ons kunnen helpen in de laatste maanden van dit seizoen. Dus als u iemand kent laat het dan weten per mail via info@gymvvw.nl. Kriszta maakt het seizoen af. Het bestuur heeft besloten alles in het werk te stellen voor het voortbestaan van de vereniging. Concreet is er inmiddels contact met 2 trainsters en wordt deze week een nieuw concept rooster voor 1 september opgetekend. Uitgangspunt hierbij is zoveel als mogelijk het bestaande lesaanbod terug zien te krijgen en behoud van ‘kwaliteit’ voor het selectie turnen. Wij hopen op uw steun en begrip. Alle wijzigingen, het tijdelijk rooster per 1 mei en het nieuwe rooster per 1 september zullen we zo snel als mogelijk delen per e-mail, de website en de gedrukte media.

Niels Kreuk – Voorzitter