Nieuws

22-4-2018 De Onderlinge wedstrijden wat een fantastische dag..

Posted by Gymvereniging VVW on Sunday, April 22, 2018

 


21-3-2018 Lastige periode voor onze gymvereniging

Met het afscheid van Ans nog vers in het geheugen heeft het bestuur helaas van Colette en Kriszta ook een opzegging ontvangen. Beiden gaven in een persoonlijk gesprek aan dat de oorzaak niet bij de vereniging en of de leden ligt. Respectievelijk onregelmatig werk en fysieke belasting zijn belangrijke factoren in de overweging. Aangezien deze 3 trainsters een zeer belangrijk fundament zijn voor onze vereniging is het des te belangrijker om met elkaar de schouders onder de vereniging te zetten. Als bestuur hebben we inmiddels Claudia en Cor aangetrokken en misschien onprettige roosterwijzigingen doorgevoerd om het gat van Ans op te kunnen vangen. Aangezien Colette per 1 mei stopt krijgen we als gymvereniging een lastige periode. We zijn naarstig op zoek naar enthousiaste mensen die ons kunnen helpen in de laatste maanden van dit seizoen. Dus als u iemand kent laat het dan weten per mail via info@gymvvw.nl. Kriszta maakt het seizoen af. Het bestuur heeft besloten alles in het werk te stellen voor het voortbestaan van de vereniging. Concreet is er inmiddels contact met 2 trainsters en wordt deze week een nieuw concept rooster voor 1 september opgetekend. Uitgangspunt hierbij is zoveel als mogelijk het bestaande lesaanbod terug zien te krijgen en behoud van ‘kwaliteit’ voor het selectie turnen. Wij hopen op uw steun en begrip. Alle wijzigingen, het tijdelijk rooster per 1 mei en het nieuwe rooster per 1 september zullen we zo snel als mogelijk delen per e-mail, de website en de gedrukte media.

Niels Kreuk – Voorzitter