Het bestuur

Het bestuur van Gymvereniging VVW komt maandelijks bijeen om de lopende zaken te bespreken. Eens per jaar worden alle leden uitgenodigd voor de jaarvergadering.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Bestuur
Voorzitter Niels Kreuk voorzitter@gymvvw.nl tel. 06-23372510
Secretaris Gerald Bes secretaris@gymvvw.nl
Penningmeester Marjo Korver penningmeester@gymvvw.nl
Clubactiviteiten Jeroen van Velzen
Bestuurslid Lennart van Wijk info@gymvvw.nl
Bestuurslid vacature
Bestuurslid vacature
Notulist Janet de Jager tel. 0228-597371
 Contributie  contributie@gymvvw.nl