Nieuwe trainers!

Beste leden,

We hebben ons de afgelopen weken actief ingezet om nieuwe trainers te vinden voor onze
vereniging. In deze brief leest u welke lessen wel doorgaan, welke veranderingen er zijn en
welke lessen voorlopig komen te vervallen.

Alan gaat de freerun-lessen geven en hier zit een flinke uitbreiding bij. Zowel op de maandag als de donderdag zijn er twee lessen freerun in De Krimper in Andijk! Het is dus mogelijk om twee keer per week een freerun-les te volgen. Ook verzorgt Alan de conditietraining op de maandagavond in De Krimper.

Vera gaat de Bodyshape en Bewegen op muziek lessen geven, maar zoals u ziet wel op
andere dagen. Het lukt momenteel niet om deze lessen in de avonduren te geven.

Leden die graag ’s avonds willen sporten worden door Vera van harte uitgenodigd om aan te sluiten bij haar bootcamplessen op de Handelsweg. Let op: dit zijn buitenlessen! Uiteraard is het ook mogelijk om aan te sluiten bij de conditietraining van Alan in De Krimper.

Nour is een jonge, maar ervaren turntrainster. We zijn heel blij dat zij de turnlessen op de
dinsdag en donderdag kan overnemen.

U kunt hier het rooster vinden.

Helaas is het nog niet gelukt om voor de volgende lessen een trainer te vinden:
– Kleutergym
– Jongensturnen
– Turnlessen Andijk
– Bodyshapelessen woensdag

We blijven ons inzetten om ook voor deze lessen een trainer te vinden.
Is uw les (tijdelijk) komen te vervallen of verplaatst naar een ander tijdstip, dan vragen we u om bij één van de andere lessen aan te sluiten.

Mocht dit niet mogelijk blijken, dan kunt u uw opzegging mailen naar
contributie@gymvvw.nl.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Gymvereniging VVW