Contributie

De contributie voor 2020-2021 is als volgt vastgesteld:

Aantal uur Kleuters Junioren Senioren
1 € 110,50 € 123,50 € 146,50
1,5 € 160,00 € 179,00 € 212,50
2 € 210,00 € 234,50 € 278,50
3 € 276,50 € 309,00 € 366,50

(bedragen per jaar)

Leeftijdscategorieën:
kleuters: 3 tot 6 jaar
junioren: 6 tot 16 jaar
senioren: vanaf 16 jaar

Meer informatie over de contributie en eventuele kortingen, leest u op de pagina Inschrijven.

Betaling Contributie
Om kosten te sparen en de penningmeester te ontlasten wordt de contributie in twee termijnen middels automatische incasso geïnd. Eén telefoontje naar de penningmeester is voldoende om de machtiging in te trekken.