Contributie

De contributie voor 2022-2023 is als volgt vastgesteld:

Aantal uur Kleuters Junioren Senioren
45 minuten € 114,00     
1 € 139,00 € 165,00
1,5 € 210,00 € 239,00
2 € 264,00 € 314,00
3 € 347,50 € 412,50

De contributie voor 2021-2022 is als volgt vastgesteld:

Aantal uur Kleuters Junioren Senioren
45 minuten € 106,00    
1 € 128,00 € 152,00
1,5 € 220,00
2 € 201,50 € 243,00 € 289,00
3 € 320,00

(bedragen per jaar)

Leeftijdscategorieën:
kleuters: 3 tot 6 jaar
junioren: 6 tot 16 jaar
senioren: vanaf 16 jaar

Meer informatie over de contributie en eventuele kortingen, leest u op de pagina Inschrijven.

Betaling Contributie
Om kosten te sparen en de penningmeester te ontlasten wordt de contributie in twee termijnen middels automatische incasso geïnd. Eén mailtje naar de contributie@gymvvw.nl is voldoende om de machtiging in te trekken.