Contributie

De contributie voor 2023-2024 is als volgt vastgesteld
De incasso staat gepland medio april 2024.

Aantal uur Kleuters Junioren Senioren
45 minuten €120,50    
1 € 147,00 € 174,00
1,5 € 222,00 € 253,00
2 € 297,00 € 332,00
3 € 367,50 € 436,00

De contributie voor 2022-2023 is als volgt vastgesteld
Er wordt 25% korting berekend over de contributie en de gezinskorting.
De incasso staat gepland medio februari 2024.

Aantal uur Kleuters Junioren Senioren
45 minuten € 114,00    
1 € 139,00 € 165,00
1,5 €210,00 € 239,00
2 € 264,00 € 314,00
3 € 347,50 € 412,50

De contributie voor 2021-2022 is als volgt vastgesteld
Er wordt 50% korting berekend over de contributie en de gezinskorting.
De incasso staat gepland medio 17 november 2023.

Aantal uur Kleuters Junioren Senioren
45 minuten € 106,00    
1 € 128,00 € 152,00
1,5 € 220,00
2 € 201,50 € 243,00 € 314,00
3 € 320,00

(bedragen per jaar)

Leeftijdscategorieën:
kleuters: 3 tot 6 jaar
junioren: 6 tot 16 jaar
senioren: vanaf 16 jaar

Gezinskorting
Bij Gym VVW kunt u gebruiken maken van de gezinskorting als er meerdere gezinsleden lid zijn, en aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
– alle gezinsleden wonen op hetzelfde adres
– alle gezinsleden betalen de contributie van één en dezelfde bankrekeningnummer

Gezinslid
2e                                  € 20,00
3e                                  € 30,00
4e                                  € 40,00
5e                                  € 50,00

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,00