Inschrijven

Om kennis te maken met een bepaalde les mag er vrijblijvend twee lessen worden meegedaan. Wilt u na die twee lessen blijven sporten bij gymvereniging VVW dan dient u zich in te schrijven. U kunt een inschrijfformulier vragen bij de leiding of bij de ledenadministratie.

Gezinskorting Deze korting is van toepassing voor gezinnen waarvan meerdere gezinsleden lid zijn, mits allen op hetzelfde adres wonen en de contributie van één en dezelfde bankrekening mag worden geïncasseerd.

Gezinslid
2e                                              € 20,00
3e                                              € 30,00
4e                                  € 40,00
5e                                  € 50,00

Kleding- en wedstrijdbijdrage
Kledingbijdrage                         € 15,00
Wedstrijdbijdrage                     € 80,00

Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 5,00

Wijzigingen voorbehouden