Algemene voorwaarden

Bij gymvereniging VVW loopt een seizoen van 1 augustus tot en met 31 juli.
 
Inschrijven
 
Het inschrijfformulier dient te worden verstuurd naar contributie@gymvvw.nl
U ontvangt een bevestiging via de e-mail.
Is de inschrijving in de loop van een seizoen, dan wordt de contributie naar rato berekend.
 
 
Opzeggen
 
Opzeggen voor het volgende seizoen, moet uiterlijk 30 juni verstuurd zijn.
Dit kan alleen via de e-mail naar contributie@gymvvw.nl
U ontvangt een bevestiging.
 
Alle geregistreerde leden op 1 juli zijn verplicht om de contributie voor het hele seizoen te betalen. Tussentijds opzeggen ontslaat niemand van de betalingsplicht.