Het bestuur

Het bestuur van Gymvereniging VVW komt maandelijks bijeen om de lopende zaken te bespreken. Eens per jaar worden alle leden uitgenodigd voor de jaarvergadering.

Mocht je het leuk vinden om ook tot ons bestuur toe te treden of informatie willen wat wij allemaal doen voor de vereniging, stuur ons dan een berichtje naar secretaris@gymvvw.nl.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Bestuur
Voorzitter voorzitter@gymvvw.nl
Secretaris Moniek Droog secretaris@gymvvw.nl
Ledenadministratie Petra Rustenburg penningmeester@gymvvw.nl
Bestuurslid Jeffrey Rustenburg
Bestuurslid Wouter van der Gulik
Bestuurslid Siebine Bollen-Dijkstra
Bestuurslid Rianne Bregman
Notulist Janet de Jager
Contributie  contributie@gymvvw.nl