Het bestuur

Het bestuur van Gymvereniging VVW komt maandelijks bijeen om de lopende zaken te bespreken. Eens per jaar worden alle leden uitgenodigd voor de jaarvergadering.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Bestuur
Voorzitter vacant voorzitter@gymvvw.nl
Secretaris vacant secretaris@gymvvw.nl
Penningmeester Marjo Korver penningmeester@gymvvw.nl
Clubactiviteiten vacature
Bestuurslid Wouter van der Gulik
Bestuurslid Siebine Bollen-Dijkstra
Bestuurslid vacature
Notulist Janet de Jager tel. 0228-597371
Contributie  contributie@gymvvw.nl